www.sybiracy.pl www.sybiracy.pl www.sybiracy.pl www.sybiracy.pl

Wspomnienia Sybiraków

W niniejszym dziale publikowane są teksty nadsyłane przez osoby chcące podzielić się swoimi przeżyciami związanymi z deportacją oraz pobytem na zesłaniu. Część tekstów została udostępniona w formacie PDF. Do ich odczytania należy posłużyć się programem Adobe Reader firmy Adobe.

:: "Czas straszliwej kaźni"
Wspomnienia Edwarda Drozda spisane przez Irenę Karczewską
przeczytaj »

:: "A myślałam... że już stamtąd nie wrócę..."
Wspomnienia Bronisławy Jewchuta z domu Mukoid spisane przez Alicję Laskowską
przeczytaj »

:: "Z nieludzkiej ziemi..."
Wspomnienia Zygmunta Parusa
przeczytaj »

:: "Witaj nam Polsko!"
Wspomnienia Anny Szafałowicz z domu Jatkowska
przeczytaj »

:: "Sybiracka włóczęga"
Wspomnienia Stanisława Matiasa z Kwidzyna opracowane za jego zgodą przez Leszka Parusa
przeczytaj »

:: "Wschodnie losy Polaków w czasie II wojny światowej, dzieje jednej rodziny"
Praca licencjacka Lucyny Jadowskiej napisana w oparciu o wspomnienia Reginy Jadowskiej z domu Wilczyńska
przeczytaj »

:: "Nigdy nie zapomnę stepów Kazachstanu"
Wspomnienia Alicji Dawidowicz opracowane za jej zgodą przez Leszka Parusa
przeczytaj »

:: "Wspomnienia z pobytu w ZSRR 1940-1946"
Wspomnienia Rozalii Kołodziej spisane przez Tomasza Sadowskiego
przeczytaj »

123 KB

:: "Sześć lat poniewierki"
Wspomnienia Zbigniewa Szczepańskiego spisane przez Bohdana Nielubowicza
przeczytaj »

219 KB

:: "Droga do Ojczyzny"
"Okupacyjne wspomnienia z Borysławia i opowiadania z ZSRR"
Wspomnienia Adama Żarskiego
przeczytaj »

:: "Wspomnienia z Kazachstanu"
Wspomnienia Zofii Wonka, po mężu Galina
przeczytaj »

195 KB

:: "Zaskakujące zdarzenie"
Wspomnienia Zbigniewa Karpińskiego
przeczytaj »

313 KB

:: "Życiorys"
Wspomnienia Stanisława Świło spisane przez
Zbigniewa Świło
przeczytaj »

104 KB

:: "Historia rodziny Zdzisławy z domu Józefowskiej"
Wspomnienia spisał Zbigniew Minta
przeczytaj »

193 KB