www.sybiracy.pl www.sybiracy.pl www.sybiracy.pl www.sybiracy.pl

Adam Żarski

 

Szanowni Państwo

Na niniejszej stronie internetowej mam przyjemność zaprezentować dwie napisane przeze mnie książki, poświęcone moim wspomnieniom z lat okupacji niemiecko-bolszewickiej w Polsce (1939 - 1944) oraz pobytu w więzieniach, obozach i na zesłaniu w ZSRR (1944 - 1955).

Książka została wydana w formacie PDF. Do jej odczytania należy posłużyć się programem Adobe® Reader® w wersji 4.0 lub wyższej.


"Droga do ojczyzny"

Wydanie II poprawione
ISBN: 83-921013-0-8
Wrocław 2004

przeczytaj w BCUWr»

Książka "Droga do ojczyzny" (wydanie II - eBook) jest udostępniana za darmo. Można ją bezpłatnie kopiować i rozpowszechniać w niezmienionej formie. Dostępna jest również płatna wersja na CD generowana na żądanie, którą można zamówić bezpośrednio u wydawcy.


"Okupacyjne wspomnienia z Borysławia i opowiadania z ZSRR"

Wydana w 2003 r. przez Wrocławską Drukarnię Naukową PAN.
ISBN: 83-918070-1-0

przeczytaj w BCUWr»

 


Podejmując się tej pracy miałem na celu zachowanie od zapomnienia losu Polaków mojego pokolenia, zamieszkujących na kresach wschodnich Polski przedwojennej, których życie, a przede wszystkim młodość przypadły na tak trudny czas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu.

Wielu, szczególnie młodym czytelnikom pojawi się obraz ich rówieśników sprzed 60 laty, ich problemy, zmagania z życiem, walka o przetrwanie. Mam nadzieję, że opisana w wyżej wymienionych książkach historia części mego życia przywoła u osób starszych wspomnienia i refleksje nad minionym czasem, a niejednokrotnie zagubionemu młodemu Polakowi pozwoli uwierzyć, że trzeba twardo brać los we własne ręce i walczyć o swoją lepszą przyszłość, nie oglądając się na ludzi dzierżących władzę, którzy w sposób świadomy lub nieświadomy prowadzą świat na manowce.

 

Dla zobrazowania różnic w przebiegu granic Polski przedwojennej i obecnej wzbogacono treść przedmiotowej książki o dwie mapki.

Kliknij aby powiększyć mapę

powiększ mapę

Kliknij aby powiększyć mapę

powiększ mapę

Polska w granicach do 1939 r.
pow. terenu 388 600 km²

Polska powojenna
pow. terenu 312 600 km²

Różnica w powierzchni wynosi 76 600 km², na korzyść Polski do 1939 roku.

Na temat bilansu zysku i strat wynikających ze zmiany granic zdania są podzielone, nie ma natomiast żadnych wątpliwości, co do pozycji Polski w ówczesnym powojennym świecie.

Zmiany ustrojowe po II wojnie światowej odseparowały Polskę na długie lata od świata cywilizowanego i spowodowały zahamowanie postępu technicznego i ekonomicznego.

Sprawcą tego stanu rzeczy była polityka mocarstw zachodnich i ZSRR. Prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Roosvelt oraz premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill podpisali na Polskę „wyrok” decydujący o zmianie naszych granic i oddaniu Polski pod zwierzchnictwo ZSRR, na czele którego do 1953 r. stał krwawy dyktator - Józef Stalin. Skutki ich haniebnej, zdradzieckiej polityki odczuwane były nie tylko do 1989 r. Ogólny marazm, demoralizacja społeczna zaszczepiona w okresie PRL-u spowodowały, że do dzisiaj nie potrafimy w sposób właściwy, mądry i odpowiedzialny budować odrodzonej Ojczyzny.

Adam Żarski

Wrocław, marzec 2004 r.