www.sybiracy.pl www.sybiracy.pl www.sybiracy.pl www.sybiracy.pl

Poszukiwania


Szanowni Państwo

W dziale "Poszukiwania" zamieszczamy ogłoszenia nadsyłane przez czytelników serwisu "Sybiracy". Dotyczą one poszukiwanych osób (rodziny, przyjaciół, znajomych), których losy związane są z Syberią. Jeśli ktoś z Państwa może pomóc w opisywanych poniżej sprawach prosimy o kontakt bezpośrednio z autorami ogłoszeń.
 

str. 1, str. 2


Krzysztof Kilarski

Poszukuję rodziny w następującym składzie:
:: Jan Majka syn Kazimierza urodzony w 1905 roku. 
:: Anna Majka córka Onufrego urodzona w 1910 roku. 
:: Maria Majka córka Jana urodzona w 1930 roku.
Wymienione osoby zostały wysiedlone z tiernopilskiej obł. do Priłuzskiego r- nu Komi ASRR w styczniu 1941r. W dniu 29.08.1941r. zostali amnestionowani jako obywatele polscy.

Bardzo proszę wszystkie osoby , które znały bądź miały kontakt z moimi dziadkami oraz ciocią o kontakt na adres:

Kilarski Krzysztof
59-700 Bolesławiec
ul.Staszica 47/D/4
k_krzysztof0@poczta.onet.pl

Wdzięczny będę każdemu kto przyczyni się do ustalenia losów mojej rodziny.

z wyrazami szacunku
Kilarski Krzysztof


Teresa Lisowska-Wiśniewska

Od 9 lat bezskutecznie poszukuję wiadomości o losach rodziny mego zmarłego Ojca Grzegorza Lisowskiego (nazwisko może być pisane przez 2 „s” -Lissowski). Ojciec mój urodził się w 1913 albo 1914 roku w Głusku (Mogilewska Obłaść-Białoruś) z Ojca Mikołaja Lisowskiego - Polaka (ur. w 1882 roku w Wilnie) i Matki Katarzyny Lisowskiej z domu Rabcow (Ksenia Rabcow - ur. w 1888 r.). Niestety nieznane jest dokładne miejsce urodzenia Ojca. Rodzice mego Ojca wraz z najstarszym bratem Ojca Janem i moim Ojcem, który miał wówczas 6 albo 7 lat przyjechali z Kresów do Polski i przebywali w majątkach Łukowo i Leśniewo koło Karniewa (dawny powiat Maków Mazowiecki), gdzie pracował mój dziadek Mikołaj. W miejscowościach tych urodziło się dwoje rodzeństwa mojego Taty - brat Bolesław i siostra Irena. Prawdopodobnie na przełomie lat 1934-35 rodzice Taty wraz z trójką dzieci wyjechali do Dereczyna (woj. Nowogródzkie, Białoruś). Ojciec mój pozostał w Polsce. Jeszcze w 1937 roku rodzina Taty przebywała w Dereczynie na Białorusi. Po zakończeniu działań wojennych już ich tam nie było. Ojciec mój poszukiwał ich do końca swojego życia. Po jego śmierci ja kontynuuję poszukiwania rodziny: Jana Lisowskiego (Lissowskiego) ur. w 1904 roku w Dereczynie (woj. Nowogródzkie, Białoruś) - syna Mikołaja Lisowskiego (Lissowskiego) i Katarzyny Lisowskiej (Lissowskiej) z domu Rabcow (Ksenia Rabcow); Bolesława Lisowskiego (Lissowskiego) ur. 2.01.1922 roku w majątku Łukowo (Polska) - syna Mikołaja Lisowskiego (Lissowskiego) i Katarzyny Lisowskiej (Lissowskiej) z domu Rabcow (Ksenia Rabcow) lub jego rodziny; Ireny Lisowskiej (Lissowskiej) ur. 30.04.1927 roku w majątku Leśniewo (Polska) - córki Mikołaja Lisowskiego (Lissowskiego) i Katarzyny Lisowskiej (Lissowskiej) z domu Rabcow (Ksenia Rabcow) lub jej rodziny. Proszę osoby, którym znane są te dane o kontakt ze mną.

adres e-mail: t_wiśniewska@poczta.onet.pl

Z poważaniem
Teresa Lisowska-Wiśniewska


Wojciech Grzelak

Podczas II wojny światowej do Kraju Ałtajskiego deportowano z zajętych przez ZSRS wschodnich kresów Rzeczypospolitej blisko 16 tysięcy osób. Polskie Centra Kulturalne w Barnaule i Gornoałtajsku (do 1947 r. Ojrot-Tura) próbują odtworzyć dzieje rodaków zesłanych do tego zakątka Syberii. Poszukujemy zesłańców, ich krewnych lub znajomych, którzy posiadają jakiekolwiek informacje na temat obywateli polskich przebywających w latach czterdziestych w miastach Barnauł, Bijsk, Rubcowsk, Sławgorod, Ojrot-Tura lub ich okolicach.

Wojciech Grzelak

Kontakt internetowy:
cervimontia@2com.pl
lub z redakcją serwisu

Kontakt listowny:
Centrum Kultury Polskiej
649000 Respublika Altai
g. Gornoaltaisk
p. o. box 322
Rosja
tel. + 7 38822 411 59 (Oksana Bałtowska)


Jacek Delikatny

Poszukuję rodziny w Wilnie. Wiem, że jest to zupełnie inny charakter
poszukiwań niż Sybiracy. Jednakże może uzyskam od Państwa pomoc.

Moja matka - Janina Sienkiewicz urodziła się w Wilnie dn. 5 kwietnia 1925 r. Rodzice matki to Józef Sienkiewicz i Helena Skawińska. Niestety to wszystkie informacje jakie posiadam. Proszę o kontakt wszystkie osoby oraz instytucje mogące pomóc w tej sprawie. Jedyny dokument jakim dysponuje to akt zgonu mojej matki.

Jacek Delikatny

tel. +48 602 507 762
adres e-mail: kolecki@metalplast.com.pl


Mirosław Godzina

Poszukuję wiadomości na temat losów mego dziadka Konstantego Cimocha ur. 14.04.1901r. we wsi Dąbrówka pow. Białystok. Dziadek został aresztowany przez sowietów w grudniu 1940r. podczas przekraczania granicy na rzece Bug. Został wywieziony do gułagu w mieście Kotłas w guberni Archangielskiej. Z tego też gułagu w 1941 roku wysłał ostatnią wiadomość.

Proszę osoby mogące mi pomóc w poszukiwaniach o kontakt.

Mirosław Godzina
ul. Browarowa 26
Dojlidy Górne
15-573 Białystok
adres e-mail: dargod@wp.pl


Ken Fedzin

Poszukuję informacji o miejscu zesłania mojego ojca. Może ktoś zna dokładną lokalizację Posiołka Nr .1, Barnaul?

Proszę o kontakt na adres: ken.fedzin@ntlworld.com

Ken Fedzin
Anglia


Stanisław Tryścień

Poszukuję Ludwika Chmielewskiego, rocznik 1929 najlepszy mój kolega, przyjaciel z Presnowki - Północny Kazachstan

Proszę o kontakt na adres:

ul. Hermesa 30/2
80-299 Gdańsk
tel. 058/ 552 79 64
e-mail: m.rafal@pf.pl


Jan Masznicz

Poszukuję ludzi którzy byli zesłani na Syberię w marcu 1940r. Urodziłem się we wsi Gniewczyce gmina Janów Poleski, powiat Drohiczyn. Nazywam się Jan Masznicz i jestem synem Antoniny i Eugeniusza Masznicz. Na Syberię wraz z rodzicami został wywieziony mój wówczas roczny brat Wasilij (Bazyli lub Wacław). Obecnie nie żyje ale jego żona Jadwiga szuka kontaktu z kimkolwiek kto miał z nimi do czynienia. Rodzice nie żyją pozostało mi po nich niewiele dokumentów, przed śmiercią moja matka zapisała się do Związku Sybiraków w Szczecinie, napisała krótkie pismo o swoich przeżyciach na zesłaniu ale nie podała szczegółów gdzie ją wywieziono. Wspomina nazwisko NKWD-zisty który ich gnębił i szykanował nazywał się Zotow.

Jeżeli ktokolwiek pamięta o mojej rodzinie to proszę o kontakt.

ul.Słoneczna 1
73-140 Ińsko
tel. 091/ 5623172
e-mail: janmasznicz@poczta.onet.pl


Kaneko Creative Agency

Szanowni Państwo,

W imieniu telewizji japońskiej zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w znalezieniu Polaków, którzy przebywali w więzieniach na terenie byłego ZSRR, (przede wszystkim na Syberii), a którzy byli świadkami obecności w nich jeńców japońskich czy też utrzymywali z nimi bezpośredni kontakt (może nawet nawiązały się jakieś przyjaźnie?). Być może znają Państwo takie osoby lub mogą pomóc nam w znalezieniu jakiś śladów kontaktów polsko-japońskich na Syberii, na temat których być może powstanie program telewizyjny.

Bylibyśmy również wdzięczni za wszelkie możliwe wskazówki i podpowiedzi.

Kontakt:
Julia Donajczyk
e-mail: j.donajczyk@kaneko.pl
tel.: +48 22 856 88 90 - 99


Adam Podrożnik

Szanowni Państwo,

Szukam świadków, publikacji, zdjęć, wszelkich wiadomości o obozie jenieckim nr. 523 na stacji Jegorszyno w mieście Artemowski - około 120 km od Jekaterynburga (dawniej Swierdłowska Obłast) na Uralu. Tam przebywał i zginął mój dziadek Adam Ignasiak w dn. 19.05.1945 r.

Kontakt:
adam-podroznik@wp.pl


Michał Kosicki

Szanowni Państwo,

Poszukuję Stefanii NEUCHAUSER ur. 1926 r. oraz Edwarda NEUCHAUSER ur. 1928 r. - córki i syna Julii oraz Feliksa NEUCHASERÓW z miejscowości Żurawno koło Lwowa, wywiezionych na Syberię w roku 1940.

Edward NEUCHAUSER prawdopodobnie wywieziony został w okolice Sachalina, Jakucka, ewentualnie Ochocka. Niestety, nie dysponuję bardziej precyzyjnymi danymi.

Stefania NEUCHAUSER ostatnio widziana była w koło Machanska, w tzw. Uczastok Biriet/Brod.

Prowadzę poszukiwania w imieniu siostry ww. osób Heleny Aleksandrowicz ze Szczecina, jako osoba prowadząca punkt informacji prawnej przy Zachodniopomorskim Związku Sybiraków w Szczecinie. Z góry dziękuje za wszelkie informacje, także te dotyczące ewentualnych baz danych, zawierających informacje na temat losów Sybiraków.

W sprawie niniejszej można kontaktować się:

1. Z osobą prowadzącą punkt informacji prawnej przy Zachodniopomorskim Związku Sybiraków - Michałem Kosickim
tel. 606 74 12 69
e-mail: mjkosicki@o2.pl

2. Z Zarządem Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bogusława 14
tel. (0-91) 4 882 459


Krystyna Koniecko

Szanowni Państwo,

Poszukuje swojego dziadka Henryk Bąkały, który wyruszył na wojnę. We wrześniu 1939 został powołany do piechoty. Pochodził z Rydzewa w gminie Grajewo. Wiem tylko tyle, że wyruszył ze stacji w Grajewie do Lublina. Odtąd ślad po nim zaginął. Proszę o pomoc w odnalezieniu mojego dziadka!

Kontakt:
Krystyna Koniecko
ul. Ełcka 38
19-200 Grajewo
e-mail: ignacja1989@wp.pl


Bogdan Bartoszyński

Szanowni Państwo,

Poszukuję świadków pobytu ojca, wywiezionego po wojnie 6 lutego 1945 r. z Torunia na Sybir do miejscowości Ażerka koło Nowosybirska. Pobyt ojca Wiktora Bartoszyńskiego z Torunia, był krótki, bo szybko zmarł na biegunkę. To co pamiętam to transport był via Ciechanów. Miałem dokument z toruńskiego sądu o ustalenie zgonu potrzebne do przyznania renty. Miałem wtedy 7 lat, mama brat i dwie siostry zmarły w czasie wojny i jak ojca zabrali zostałem sam. Na dokumencie z sądu było napisane: "został zabrany na terytorium Związku Radzieckiego w celu dokonania świadczeń, gdzie przy pracach zmarł".

Jeśli jest ktoś, kto pamięta mojego ojca, to bardzo proszę o kontakt. Napisałem to gwoli ścisłości aby uspokoić siebie, że zrobiłem wszystko aby dowiedzieć się jak najwięcej o moim kochanym ojcu.

Kontakt:
e-mail: chrypa65@op.pl
GG: 4289276
tel. kom.: 880 694 827


Tadeusz Tomkiewicz

Zwracam się z prośbą do tych osób wywiezionych w kwietniu 1940r. do Kazachstanu, które być może znały moją babcię Helenę Tomkiewicz z d. Jała, zamieszkałą przed deportacją w Żurowie pow. Rohatyn, woj. stanisławowskie. Po aresztowaniu jej syna a brata mego ojca, Ludwika, jesienią 1939 przez NKWD była wywieziona 13 kwietnia 1940r. wraz z synową Anną z d. Baziniak i 9-miesięcznym wnuczkiem Mieczysławem do Kazachstanu. Niestety, bliższych danych nie znam. Helena Tomkiewicz miała około 65 - 70 lat i tam zginęła, i pomimo poszukiwań, nie mogłem ustalić miejsca pochówku. Synowa z dzieckiem powróciła w 1946 do Polski (Nowa Ruda) gdzie zmarła, a Mieczysław jako 11 -letni chłopiec uciekł w r.1951 z Polski do ojca, jako żołnierza Andersa, do Anglii. Po śmierci jego ojca Ludwika kontakt się z nim urwał.

Czy ktoś z żyjących osób, wywiezionych w 1940r. do Kazachstanu, znał może wymieniną Helenę Tomkiewicz i wie gdzie została pochowana. Bliższych danych nie znam.

Tadeusz Tomkiewicz
61-692 Poznań
ul. Dobrogojskiego 30
tel. (061) 8 268 969, kom. 600 935 408
e-mail: b.bukaczowiecki@interia.pl


str. 1, str. 2