www.sybiracy.pl www.sybiracy.pl www.sybiracy.pl www.sybiracy.pl

Kwidzyńscy Sybiracy pod własnym sztandarem

Tekst: Leszek Parus
Zdjęcia: Paweł Kuniec

Wśród uroczystości upamiętniających 212 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja największe wzruszenie przeżyli chyba kwidzyńscy Sybiracy. Na skwerze przy Grobie Nieznanego Żołnierza burmistrz miasta Andrzej Krzysztofiak przy dźwiękach Marsza Sybiraków przekazał na ręce prezesa Koła Henryka Linkiewicza sztandar ufundowany przez członków z własnych składek. W tym momencie wielu Sybiraków nie kryło łez wzruszenia. Sztandar dumnie dzierżył w dłoniach pierwszy poczet sztandarowy: Janina Jancz, Janina Majewska i pełniący w tym dniu rolę chorążego Czesław Stąsiek. Odczytano okolicznościowy referat oraz złożono wieńce i wiązanki kwiatów. W uroczystościach brali udział członkowie władz miasta i powiatu, harcerze, młodzież i społeczeństwo Kwidzyna. Po zakończeniu uroczystości przed pomnikiem orszak prowadzony przez orkiestrę dętą kwidzyńskiej szkoły muzycznej przemaszerował do Katedry. Tu podczas mszy świętej koncelebrowanej przez prepozyta kwidzyńskiej Konkatedry prałata Wojciecha Kruka sztandar kwidzyńskich Sybiraków został poświęcony. Uroczystość była dla Sybiraków kolejnymi chwilami wzruszających przeżyć, dla pozostałych żywą lekcją historii. Zapraszamy do obejrzenia serwisu fotograficznego z tych uroczystości.

Tekst: Leszek Parus

zobacz zdjęcia z uroczystości »