:: Zarząd Główny Związku Sybiraków
http://zwiazeksybirakow.strefa.pl

:: Związek Sybiraków - Oddział w Elblągu
http://www.emazury.com/sybiracy/

:: Ośrodek KARTA - Centrum informacji o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR
http://www.indeks.karta.org.pl

:: A Forgotten Odyssey (Zapomniana Odyseja)
http://www.aforgottenodyssey.com/

:: Serwis internetowy firmy VideoFact przedstawiający wywiady z Sybirakami
http://www.videofact.com/polska/obozy/obozy_front.html

:: Duszpasterstwo Związku Sybiraków
http://kurialeg.rubikon.pl/sybiracy.html

:: Związek Sybiraków - Koło w Kętrzynie
http://www.um.ketrzyn.ids.pl/sybiracy.htm

:: Związek Sybiraków - Oddział w Nowej Zelandii
http://www.polishheritage.co.nz/SYBIRACY/SYBIR.HTM

:: Deportowani z historii
http://www.ska.pl/biorytm/wynaradawianie.htm

:: Afrykańczycy
http://www.ska.pl/biorytm/afrykanczycy.htm

:: Związek Sybiraków - Oddział w Jeleniej Górze
http://zwiazeksybirakow.strefa.pl/jgora

:: Związek Sybiraków - Oddział w Łodzi
http://sybiracy.wckp.lodz.pl/

:: Związek Sybiraków - Koło w Lubaniu Śląskim
http://zwiazeksybirakow.strefa.pl/luban/

:: Związek Sybiraków na Dolnym Śląsku
http://www.sybiracy.wroc.pl/